garbellador
| garbelladora

f
m
Oficis manuals

Persona que garbella, especialment el blat.

Des de l’edat mitjana era un ofici municipal o públic. A Barcelona i a València depenien directament de la batllia general. La seva aparició com a gremi sembla ésser tardana. El 1666 es formà el de Barcelona, que era dividit en dos bàndols. Els de Girona eren units, el 1696, amb el de forners.