garriga

garrigar, garriga (es), thicket (en)
f
Geobotànica

Formació vegetal arbustiva, densa, no més alta d’1,5-2 m, formada principalment per vegetals esclerofil·les, de fulla petita i persistent, sovint dominada pel garric.

És pròpia de la regió mediterrània; moltes vegades és originada per degradació de l’alzinar o d’una màquia.