Gary Snyder

(San Francisco, Califòrnia, 8 de maig de 1930)

Poeta nord-americà.

Bon coneixedor del món oriental (estudià xinès i japonès i visqué molt de temps al Japó), la seva poesia reflecteix aquestes experiències. Hom pot destacar, de les seves obres: Riprap (1959), Myths and Texts (1965), A Range of Poems (1966), The Back Country (1968), Earth House Hotel (1970) i Regarding Wave (1971).