Gas Natural

Empresa introductora del gas natural a l’Estat espanyol.

La iniciativa correspongué a Pere Duran i Farell. La societat fou constituïda el 1965 per Catalana de Gas i Electricitat, Exxon Corporation i bancs espanyols. Importava gas natural en forma líquida dels camps que Exxon tenia a Líbia, fins a la factoria de la Zona Franca de Barcelona, on era gasificat. Els subministraments regulars començaren el 1971. Exxon vengué la seva participació i Algèria substituí Líbia en el subministrament de gas natural. El 1975 l’empresa cedí a l’Empresa Nacional del Gas (ENAGAS), de l’INI, tota la planta gasificadora, i a Catalana de Gas i Electricitat la xarxa de distribució industrial.