Gaseta Renana

Rheinische Zeitung (de)

Diari alemany fundat a Colònia el 1842 i del qual Karl Marx fou el principal redactor.

Passat el període de prohibició de 1843-48, reprengué sota el nom de Nova Gaseta Renana (Neue Rheinische Zeitung), dirigida per K. Marx i F. Engels i sostinguda per la Lliga dels Comunistes. Hi aparegueren texts importants en la formació del marxisme. El 1849, la publicació fou novament prohibida.