gasoil

gasoli
gasóleo (es)
diesel oil (en)
m
Química

Líquid inflamable, incolor o lleugerament groguenc, menys dens que l’aigua, que hom obté en la destil·lació del petroli, entre 220° i 360°C.

És format per una mescla d’hidrocarburs de 14 a 20 àtoms de carboni i és utilitzat com a carburant en els motors dièsel ràpids. La seva propietat més important és la d’autoinflamar-se en presència de l’aire quan és comprimit en el cilindre del motor. La capacitat d’autoinflamació és mesurada per l’índex de cetà (cetà), el qual ha d’ésser superior a 50, o bé amb l’índex dièsel, que relaciona el punt d’anilina amb la densitat. Hom fixa també el percentatge de sofre (gasoil baix en sofre, i es deixà de comercialitzar a Europa el 2006 quan fou substituït pel gasoil molt baix en sofre (