Gaspar

Nom d’un dels tres mags que, segons la tradició, anaren a Betlem a adorar Jesús infant.