Gaspar d’Espés

(Ribagorça, aprox. 1430 — Ribagorça, aprox. 1500)

Cavaller, comte de Sclafani (Sicília) i senyor d’Albalat de Cinca, fill de Guerau.

Seguí el partit de Joan II en la guerra civil catalana de 1462-72 i fou un dels defensors de la força de Girona el 1462. Fou camarlenc de l’infant Ferran i l’acompanyà a Castella amb motiu del seu casament amb la princesa Isabel (1469), així com també el 1475, que actuà al seu costat en la guerra civil castellana. Virrei de Sicília el 1479, participà en les guerres de Nàpols i rebé el comtat de Sclafani. Destituït el 1490, acusat d’abusos, fou pres a Còrdova, però els seus influents familiars n'aconseguiren l’alliberament (1492).