Gaspar Jofré de Borja-Llançol de Romaní i Calataiud

(?, ? — València, 1556)

Bisbe de Sogorb (1530-56).

Fill de Roderic de Borja-Llançol de Romaní i de Montcada. El 1520 el capítol de València l’elegí arquebisbe, però l’elecció no fou acceptada ni per Lleó X ni per Carles V. Bisbe de Sogorb, residí normalment a València i fou un dels personatges de la cort de la reina Germana de Foix. Assistí al concili de Trento (1551-52), però la seva manca de salut l’obligà a tornar a València.