Gaspard Gustave de Coriolis

(París, 21 de maig de 1792 — París, 19 de setembre de 1843)

Físic francès.

Estudià el problema de la descripció dels moviments des de sistemes de referència giratoris i descobrí l’acceleració complementària que porta el seu nom. Contribuí a l’establiment d’una terminologia precisa per a la mecànica, en assignar una significació clara a termes com treball i força viva. Publicà Du calcul de l’effet des machines (1829), Traité de la mécanique des corps solides et du calcul de l’effet des machines (1844) i Théorie mathématique des effets du jeu de billard (1844).