Gastó III de Castellbò

(?, ? — Liborna, Gascunya, 1470)

Vescomte de Castellbò i príncep de Viana.

Fill de Gastó IV, comte de Foix (II de Castellbò), a qui premorí en un torneig, i de la reina Elionor I de Navarra. De la seva muller, Magdalena de França, filla de Lluís XI, deixà dos fills, Francesc Febus, que succeí en el comtat de Foix i esdevingué també rei de Navarra (1482), i Caterina, que, en morir el germà (1483), en recollí l’herència.