gastroenteritis

f

Inflamació de les mucoses gàstrica i intestinal.