gastroenteritis

f
Patologia humana

Inflamació de les mucoses gàstrica i intestinal.