gastròtrics

m
pl
Zoologia

Embrancament d’animals metazous triploblàstics acelomats.

Són vermiformes, presenten un hipoderma acel·lular amb papil·les adhesives, es desplacen per mitjà de cilis ventrals, i no tenen segments. Algunes espècies són hermafrodites, i en d’altres hi ha femelles partenogenètiques. Són de desenvolupament directe.