gat

m
Militar

Instrument que consisteix en un pal a l’extrem del qual hi ha, formant un estel, tres ferros flexibles i puntuts o més de tres.

Hom l’empra per a reconèixer les parets interiors d’un canó.