Gâtinais

Comarca del nord de França que s’estén entre els departaments de Sena i Marne, Yonne i Loiret, a banda i banda del Loing (afluent de l’Aube), la vall del qual en constitueix l’eix.

És una regió de terres ondulades formada per plans calcaris baixos i terrenys cretacis i coberta per grans capes d’arena argilosa. Hi abunden els boscs i les llacunes. La seva riquesa econòmica principal es basa en l’activitat rural, orientada cap a la ramaderia. Els conreus principals són els de farratge, de patates i de cereals. El principal centre i la capital és Montargis.