Gausbert I d’Empúries-Rosselló

(?, ? — ?, 931)

Comte d’Empúries-Peralada i de Rosselló (916-931).

Fill del comte Sunyer II i d’Ermengarda. Es casà amb Trudegarda. Succeí el seu germà Benció I el 916, quan assistí a la consagració de la catedral d’Elna (d’on foren bisbes els seus germans Elmerad i Guadall), a la qual féu una donació el 931. Era germà d’Arsenda, muller de Francó, vescomte de Narbona. Una inscripció de l’església de Sant Martí d’Empúries —que renovà el 926— l’anomena heroi triomfant, segurament per haver rebutjat una incursió de pirates sarraïns o haver ajudat Ramon III de Tolosa contra els magiars (924).