Gavarial

Partida del municipi de Càrcer (Ribera Alta), al nord del terme, regada per la séquia de Gavarial, braçal de la séquia de Beneixida, derivada del riu de Sallent.