Gazeta de Vich

Publicació trisetmanal de Vic creada per Jaume Colell el 1914; perdurà fins l’any 1931.

Continuà la Gazeta Vigatana (1904-05) i la Gazeta Montanyesa (1905-14). Feu campanyes regionalistes, religioses i en defensa de l’ortografia sense normes, bé que al final les acceptà.