Gedeó

(?, segle XI aC — ?, segle XI aC)

Capitost israelita.

Reuní les tribus del centre de Palestina i del nord per defensar-les de les incursions madianites. Les mantingué unides entorn del santuari d’Efrà, al territori de Manassès, però no reeixí en l’intent de transformar la confederació en un estat.