gelea reial

f
Zoologia

Substància nutritiva, fluida i transparent, rica en glúcids, proteïnes i vitamines, que és segregada per les abelles.

És emprada per a alimentar la reina i les larves destinades a ésser reines. En terapèutica, hom la utilitza sobretot en els tractaments gerontològics.