generació

f
Biologia

Procés mitjançant el qual els éssers vius en produeixen d’altres (reproducció).