genitals

m
pl
Zoologia
Medicina

Òrgans de la reproducció.