gentamicina

f
Farmàcia

Antibiòtic aïllat dels productes de la fermentació del Microspora purpurea i d’altres varietats.

És format per dues cadenes fortament lligades, les gentamicines C1 i C2, que hom ha pogut separar. Es presenta en forma de pólvores amorfes que es fonen entre 102° i 108°C; el pes molecular és de 543.