gentrificació

ennobliment (desest.)
gentrification (en)
f
Geografia

Procés pel qual els centres degradats o algun sector de les ciutats són rehabilitats urbanísticament i modificats socioeconòmicament.

Moltes vegades els centres degradats corresponen als centres històrics, els quals han experimentat un estat d’empitjorament continu de manera que finalment només hi resideixen bàsicament grups socials marginals. Hom procedeix a recuperar-los mitjançant un procés de reinstal·lació dels grups marginals i per la rehabilitació urbanística i arquitectònica; posteriorment s’hi instal·len grups socials de classe mitjana i, finalment, de classe alta. Aquest procés es dona també en àrees deshabitades obsoletes, del tipus industrials ferroviàries o portuàries, com és el cas dels docks de Londres.