geoide

m
Geologia

Forma idealitzada de la Terra que resulta d’unir, tot formant una superfície, els punts on la gravetat és constant.

Té una forma aproximada d’el·lipsoide de revolució, passa pel nivell mitjà de les mars i se situa generalment per sota de la superfície terrestre. Presenta irregularitats a causa de l’hetereogeneïtat de l’escorça terrestre. No pot ésser expressada per una funció matemàtica simple i es defineix per la distància dels seus punts a un el·lipsoide de referència que és un model aproximat (el·lipsoide internacional).