geopolítica

geopolítica (es), geopolitics (en)
f
Geografia
Política

Estudi de la relació existent entre el medi geogràfic, d’una part, i l’estructura socioeconòmica i l’evolució política d’un país, de l’altra.

Malgrat que el terme fou introduït pel suec Kjellén, hom considera l’alemany F.Ratzel com el fundador d’aquesta disciplina. El concepte de geopolítica ha donat lloc, això no obstant, a diverses interpretacions. L’alemany K.Haushofer i els seus deixebles elaboraren un seguit de teories geopolítiques que foren adoptades pel règim hitlerià. Aquestes teories es fonamentaven sobre tres conceptes essencials: l’espai vital (Lebensraum), la superioritat de la raça i l’expansió natural, és a dir, militar i dominadora, d’uns pobles en detriment dels altres. Al final de la Segona Guerra Mundial aquesta disciplina caigué en descrèdit. Yves Lacoste, posteriorment, demostrà que pot constituir una disciplina crítica. L’escola anglesa ha preferit canviar aquesta denominació per la de geografia política, la qual actualment va adquirint un significat teòric enfront de la concreció del terme geopolítica.