Georg Henrik von Wright

(Hèlsinki, 14 de juny de 1916 — Hèlsinki, 16 de juny de 2003)

Filòsof finlandès.

Membre de l’acadèmia de Finlàndia des del 1961, fou una figura cabdal en els anomenats estudis deòntics. Cercà de fugir, alhora, d’un reduccionisme positivista de l’acció a la naturalesa i d’un dualisme entre llibertat i necessitat. És autor, entre altres obres, de Logical Studies (1957), Norm and Action (1963), An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action (1968), Explanation and Understanding (1971), Causality and Determinism (1974) i Freedom and Determination (1980).