Georg Simmel

(Berlín, 20 de febrer de 1858 — Berlín, 28 de setembre de 1918)

Filòsof alemany, d’ascendència jueva.

Professor a Berlín (1884-1914) i a Estrasburg. Analitzà les formes de socialització i insistí en la vida com a categoria metafísica. Entre les seves obres cal destacar Über soziale Differenzierung (‘Sobre la diferenciació social’, 1890), Die Probleme der Geschichtsphilosophie (‘Problemes de la filosofia de la història’, 1892), Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (‘Sociologia. Estudis sobre les formes de socialització’, 1908), Hauptprobleme der Philosophie (‘Problemes fonamentals de la filosofia’, 1910) i Lebensanschauung (‘La intuïció de la vida’, 1918).