George Green

(Sneinton, Nottingham, 1793 — Sneinton, Nottingham, 1841)

Matemàtic anglès.

Fou professor al Caius College de Cambridge. Investigà en diversos camps de la física matemàtica, com l’òptica, la mecànica dels fluids, la teoria del potencial (a la qual donà aquest nom), etc. Escriví Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theory of Electricity and Magnetism (1828).