George Joseph Stigler

(Renton, Washington, 1911 — Chicago, Illinois, 1 de desembre de 1991)

Economista nord-americà.

Professor de la Universitat de Chicago i membre de l’escola homònima (partidària de l’economia lliure), encara que el seu pensament evolucionà cap a una major comprensió del marxisme. Fou també professor al Iowa State College i a la Universitat de Columbia. El seu article The Cost of Subsistence (1945) és famós com a precursor de la programació lineal. És autor, entre altres obres, de Production and Distribution Theories (1941), Theory of Prices (1952), The Intellectual and the Market Place (and Other Essays ) (1963) i Essays in the History of Economics (1965). El 1982 li fou atorgat el premi Nobel d’economia per la seva contribució a l’estudi de l’estructura dels mercats i les causes i els efectes de les regulacions estatals.