geriatria

geriatría (es), geriatrics (en)
f
Patologia humana

Part de la patologia que estudia les malalties pròpies dels vells o concomitants del procés de senescència, com és ara la malaltia de Parkinson, la cataracta senil, l’osteoporosi, l’arterioesclerosi, la menopausa precoç i la duresa d’orella.

Bé que de vegades aquest terme és emprat com a sinònim de gerontologia, de fet, n'és una branca.