germà consanguini

f
m
Dret civil

Respecte a una altra persona, fill d’un mateix pare, però de mare diferent.