germaneta dels malalts desemparats

f
Cristianisme

Membre de la congregació fundada conjuntament a Barbastre i a València, el 1873, per Teresa de Jesús Jornet i Ibars i Saturnino López Novoa, xantre d’Osca.

Hom instal·là la casa mare, asil i noviciat a València, gràcies a la protecció del cardenal Mariano Barrio. Fou aprovada per Pius IX (1876) i definitivament, per Lleó XIII (1887 i 1897). S'estengué ràpidament per tot l’Estat espanyol i l’Amèrica del Sud. Es dedica preferentment a fundar i a regentar asils de vells desemparats.