germani

Ge (simb.), germanio (es), germanium (en)

m
Química

Element no metàl·lic pertanyent al grup IV-A de la taula periòdica, de nombre atòmic 32 i de pes atòmic 72,59.

Té una estructura electrònica [Ar] 3d1°4s24p2, un nombre de valència +2, +4 i -4, es fon a 937,4°C i bull a 2 830°C. Fou aïllat el 1886 per C.A.Winkler. Té un aspecte d’un gris metàl·lic, és dur i fràgil i cristal·litza en el sistema cúbic. Hom l’aïlla de la seva mena, l’argirodita. És molt estable a la temperatura ambient, resisteix bé l’acció dels àcids i de les bases, i l’àcid sulfúric a 100°C el dissol a poc a poc. Les seves propietats elèctriques permeten de classificar-lo com a semiconductor. És molt emprat en la fabricació de díodes, de transistors i d’altres dispositius electrònics.

Propietats físiques del germani

nombre atòmic 32
pes atòmic 72,59
estructura electrònica [Ar] 3d104s24p2
estats d’oxidació +2, +4
densitat 5,32 g/ml
punt de fusió 937,4ºC
punt d’ebullició 2.839ºC
conductivitat tèrmica (a 25ºC) 0,602 W/cm·K
resistivitat tèrmica (a22ºC) 46×106 μΩ·cm
radi iònic (Ge+2) 0,73 Å
radi iònic (Ge+4) 0,53 Å
potencial d’ionització, en eV I: 7,899
II: 15,953
III: 34,22
IV: 45,71