germanística

f

Branca d’estudis sobre temes d’història, de llengua, d’arqueologia, etc, dels pobles germànics.