gerontologia

gerontología (es), gerontology (en)
f
Sociologia
Psicologia
Medicina

Ciència que estudia la vellesa en general i els processos que condueixen a l’envelliment de les persones.

Tracta, doncs, de tot allò que pot accelerar la pèrdua d’una funció fisiològica o la integritat somaticopsicològica de l’individu (i en aquest aspecte es confon de vegades amb la geriatria) i, a més, dels múltiples problemes de caràcter psicològic, familiar, econòmic, sociològic, etc, que són inherents a les persones en arribar a la vellesa.