gihad
*

jihad, ǧihād (ar)
m
Islamisme

Terme utilitzat a l’islam per a designar l’acció de guerra encaminada a la seva expansió.

Constitueix una obligació per als creients i va dirigida als pobles no musulmans veïns.