Giorgios Gemisthos Plethon

(Constantinoble, 1389 — Mistras, Peloponès,, 1464)

Filòsof i humanista bizantí.

Estudià a Constantinoble i formulà un sistema que intentava fusionar les doctrines platòniques amb les religions orientals. Fundà diverses escoles de teologia i, com a conseller de l’emperador Joan VIII Paleòleg participà en el concili de Ferrara (comprès en el concili Florència). Escriví un Codi de Lleis que promogué controvèrsia a causa del seu antiaristotelisme. La seva distinció entre les doctrines platònica i aristotèlica tingué certa influència en alguns humanistes del Renaixement italià.