Giovanni Battista Lulli

Jean-Baptiste Lully

(Toscana, 28 de novembre de 1632 — París, 22 de març de 1687)

Compositor i violinista italià.

Deixeble de Carissimi, entrà al servei de Mmlle de Montpensier (~1643). Destacà com a músic i ballarí, fet pel qual fou nomenat compositor de la música de Lluís XIV de França. Des del 1653 col·laborà en els ballets de cour i en les comèdies-ballets basats en obres escèniques de Molière, Corneille i Racine. El rei el nomenà director del teatre musical. Fou el creador de la gran òpera francesa, en col·laboració, sovint, amb el llibretista Quinault. La seva primera tragèdia musical fou Cadmus et Hermione (1673); seguiren Alceste (1674), Isis (1679), Proserpine (1683), Persée (1683) i Armida (1686), considerada la millor, juntament amb Alceste. Introduí el recitatiu, simple o acompanyat d’instruments. Vers el 1660 inicià la forma musical coneguda amb el nom d’obertura a la francesa, que consisteix en dos moviments lents que n'emmarquen un de ràpid.