gira-sol

m
Mineralogia i petrografia

Varietat d’òpal.