girador

m
Electrònica i informàtica
Tecnologia

Convertidor d’energia que, tot mantenint la forma d’energia, canvia la variable extensiva T 1 de l’entrada en la variable intensiva A 2 de la sortida, i viceversa.

El girador ideal és definit per les equacions

A 2 = r g T 1

on r g rep del nom de de raó de girament . El girador elèctric és un quadripol passiu caracteritzat per les equacions

v 2 = r g  i 1

v 2 = - r  g v 1

on r  g té les dimensions d’una resistència elèctrica; la seva aplicació més important és la simulació d’inductors per mitjà de condensadors.