Giurgiu

Capital del judeţ de Giurgiu, Romania al S de Bucarest.

Situada al costat del Danubi, és un important port fluvial. S'hi destaca la indústria alimentària.