Giuseppe d’Alessi

(Polizzi Generosa, Sicília, 1612 — Palerm, 1647)

Cap de la insurrecció antivirregnal de Palerm.

Present a Nàpols a la revolta de Masaniello, en retornà a Palerm organitzà (1647) una revolta similar contra el virrei de Sicília, marquès de Los Vélez —que hagué de fugir—, i es proclamà capità general de l’illa. Intentà de reformar l’administració i de limitar el poder de la noblesa; però, sufocada la revolta, fou assassinat pels mateixos sicilians.