Giuseppe Ricciotti

(Roma, 1890 — Roma, 1964)

Biblista italià.

Sacerdot (1913) i abat dels canonges regulars del Laterà, fou professor d’història del cristianisme a Bari (1950-64). Estudiós de la Bíblia i els orígens del cristianisme, la seva producció comprèn, entre altres estudis, la versió i els comentaris de Jeremies, Job i Càntic dels Càntics, la Storia d’Israele (1932-34), la Vita di Cristo (1941), Paolo Apostolo (1949), Giuliano l’apostata (1956), etc.