glàndula de Bartholin

f
Anatomia animal

Cadascuna de les dues glàndules de l’aparell genital femení, que desemboquen a cada costat de l’orifici vaginal dels mamífers, llevat dels cetacis, sirenis i pinnípedes; segreguen un líquid mucós, destinat a lubrificar l’aparell genital en el moment del coit.