glàndula de Zeis

f
Anatomia animal

Cadascuna de les glàndules situades en el cantell lliure de la parpella; es presenten en nombre de dues per cada fol·licle pilós, al costat de les glàndules ciliars o de Moll.