glàndula lacrimal

f
Biologia
Zoologia

Cadascuna de les glàndules que, situades a la porció anterosuperior i externa de la cavitat orbitària, secreten les llàgrimes.