glasseta

f
Indústria tèxtil

Teixit de cotó, amb lligat de plana o d’encordillat, poc nombrat i molt aprestat, que hom empra per a folres de vestits.