glif

m
Disseny i arts gràfiques

Imatge d’un signe tipogràfic que constitueix una unitat gràfica, que pot equivaler a un caràcter, a diversos caràcters o a part d’un caràcter.