gloriapatri

m
Cristianisme

Nom d’una doxologia en honor de la Trinitat, que comença amb els mots llatins Gloria Patri, que l’Església acostuma a cantar després de cada salm, de certes pregàries, etc.